Etalagebenen (claudicatio intermittens)

Patiënten met etalage benen, ervaren pijn tijdens het lopen als gevolg van zuurstoftekort in de spieren van de benen. Circa 80% van de patiënten met claudicatio intermittens is geholpen bij conservatieve therapie. Deze bestaat uit in de praktijk gesuperviseerde looptraining, ter vermindering van symptomen, het bevorderen van een actieve leefstijl en het geven van adviezen op het nivo van risicofactoren (zoals met stoppen roken). Uw fysiotherapeut ondersteunt u om de pijn in de benen te laten verminderen en een actievere leefstijl aan te meten.

P1040450