Naast geriatrie fysiotherapie ben ik gespecialiseerd in:

Etalagebenen (claudicatio intermittens)

Patiënten met etalage benen, ervaren pijn tijdens het lopen als gevolg van zuurstoftekort in de spieren van de benen. Circa 80% van de patiënten met claudicatio intermittens is geholpen bij conservatieve therapie. Deze bestaat uit in de praktijk gesuperviseerde looptraining, ter vermindering van symptomen, het bevorderen van een actieve leefstijl en het geven van adviezen op het nivo van risicofactoren (zoals met stoppen roken). Uw fysiotherapeut ondersteunt u om de pijn in de benen te laten verminderen en een actievere leefstijl aan te meten.

Longfysiotherapie
Als longfysiotherapeut ben ik speciaal opgeleid om mensen te behandelen met longproblematiek.
Bij longproblematiek kunt u denken aan: COPD, Bronchitus, Emfyseem, Astma, Pneumonie en Sarcoïdose.

De behandeling richt zich op beter leren leven met de longaandoening. Enerzijds door goede zelf-management, waardoor minder of minder ernstige exacerbaties (longaanvallen) ontstaan. Anderzijds door beter te leren omgaan met de gevolgen van COPD; kortademigheid, vermoeidheid, verminderd inspanningsvermogen, slijm ophoesten.

Parkinson(isme)

Tegenwoordig wordt bij voorkeur iedereen die de diagnose parkinson(isme) krijgt eenmaal gezien door een fysiotherapeut. Het doel is het verbeteren of behouden van iemands zelfstandigheid en veiligheid. De adviezen, behandeling en begeleiding worden afgestemd op de situatie en hulpvraag. Afhankelijk of en welke problemen er zijn met bewegen gaat de fysiotherapeut samen met de cliënt kijken wat hieraan te doen. Dit kan erg divers zijn. Problemen bij dagelijkse bewegingen zoals opstaan uit een stoel en omrollen in bed, bij afname van conditie bij nek- of schouderklachten en als iemand vaker valt en geneigd is om minder te bewegen. Actief blijven heeft een positieve uitwerking op de klachten en voorkomt nieuwe bijkomende klachten, zoals broze botten, verstopping of problemen met uw hart.

Parkinsonnet
ParkinsonNet is een landelijk netwerk van zorgverleners die gespecialiseerd zijn in het behandelen en begeleiden van parkinsonpatiënten. Het streven is dat iedereen met de ziekte van Parkinson of een parkinsonisme-aandoening de allerbeste zorg krijgt die mogelijk is.

COVID-19 (Corona)

Na een COVID-19 infectie kan er sprake zijn van meerdere gezondheidsklachten, onder andere; spierzwakte, conditieverlies, vermoeidheid, evenwichtsproblemen, stem- en slikproblemen, gewichtsverlies, concentratie- en slaapproblemen en gevoelens van angst. Samenwerking tussen verschillende hulpverleners is daarom dus van groot belang bij COVID-19 revalidatie. Hiervoor werk ik samen met o.a. diëtisten, logopediste, psycholoog, POHGGZ en ergotherapeut. De fysiotherapeutische behandeling richt zich op kracht en conditietraining, ademhalings en ontspanningsoefeningen.

Zie ook Chronisch ZorgNet